15 Aug
cdt

Na osnovu analize arhive imovinskih kartona članova Vlade koji su funkciju obavljali od 2006. do 2016. godine, tim CDT je izradio sljedeće preporuke za Agenciju za sprječavanje korupcije: 

Stare imovinske kartone ponovo unijeti po uzoru na novu formu kartona

Arhiva sadrži desetine hiljada imovinskih kartona koji su prijavljeni do 2015. godine, a koji su nejasni i neprecizni.

Informacije nisu sistematizovane na način na koji građanin ili novinar, bez stručnog znanja, može adekvatno da ih koristi.

Takođe, imovinski kartoni su popunjeni narativno i informacije nisu dostupne u mašinski čitljivim formatima, te je gotovo nemoguće pratiti podatke iz imovinskih kartona javnog funkcinera tokom vremena, u cilju utvrđivanja promjene imovine i prihoda tokom vršenja funkcije.

Osim toga, ovakav način predstavljanja podataka čini teško izvodljivim i poređenje kartona između samih javnih funkcionera.

Ponovnim unosom svih kartona će se unaprijediti transparentnost i odgovornost javnih funkcionera i državnih institucija koje su nadležne za sprječavanje konflikta interesa

Uspostaviti jedinstvenu, pretraživu i mašinski čitljivu bazu podataka koja će omogućiti poređenje finansijskog položaja svih javnih funkcionera

Iako su dostupne pojedinačne baze podijeljene po kategorijama koje odgovaraju novoj formi imovinskih kartona, podaci nisu strukturirani na način koji zadovoljava savremene standarde što onemogućava adekvatno korišćenje i analitički prikaz promjena imovine i prihoda javnih funkcionera

Ojačati kontrolu i provjeru tačnosti imovinskih kartona kroz uspostavljanje baze koja će omogućiti brz uvid u informacije i ukrštanje podataka iz drugih baza kojima raspolaže država

Ovakva baza bi omogućila provjeru izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera efikasnijom.

Naime, u cilju efikasne provjere, potrebno je uspostaviti bazu pomoću koje će se vršiti kontrola imovinskih kartona javnih funkcionera i to poređenjem sa relevantninm podacima koje posjeduju: Poreska uprava, CRPS, Uprava za nekretnine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Komisija za hartije od vrijednost, Centralna banka Crne Gore sa pristupom bankarskim računima i drugim finansijskim institucijama uz saglasnost funkcionera.

Kreirati posebnu sekciju na internet stranici Agencije za sprječavanje korupcije

U okviru ove sekcije bi trebalo sistematično objavljivati: evidencija javnih funkcionera za koje je pravosnažnom odlukom utvrđeno da su povrijedili Zakon o sprječavanju korupcije, odnosno broj i rezultati sprovedenih postupaka provjere podataka, broj pokrenutih i okončanih prekršajnih postupaka i ishodi tih postupaka.