Funkcija: Ministar prosvjete
Ostale javne funkcije:
Period obavljanja funkcije: 2008 - 2010
Dodatni prihodi: Elektrotehnički fakultet
UO Univerziteta CG
Rad u stručnim komisijama
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije:
Mjesecna: 1,140 Godisnja: 13,681

Prosječna mjesečna primanja

2008 2009 2010
1,556 1,599 2,099

Nepokretna imovina

Godina - 2008
Vrsta imovine Površina m2 Mjesto Udio
Stan 90 Podgorica
Godina - 2010
Vrsta imovine Površina m2 Mjesto Udio
Stan 90 Podgorica

Pokretna imovina

Godina - 2008
Vrsta imovine Godina proizvodnje Vrijednost/količina
Pežo 307 2002
Umjetničke slike
Stara devizna štednja
Stručna biblioteka
Ušteđevina 19,000
Godina - 2010
Vrsta imovine Godina proizvodnje Vrijednost/količina
Pežo 307 2002
Stara devizna štednja 8,000
Ušteđevina 20,000
Umjetničke slike
Stručna biblioteka

Vlasništvo u privrednim društvima

Godina - 2010
Naziv firme Udio Vrijednost

Kredit

Godina - 2008
Banka Ukupna vrijednost Mjesečna rata
Kredit 248
Godina - 2010
Banka Ukupna vrijednost Mjesečna rata
Kredit 92