31 Jul
cdt

Iako je Agencija za sprječavanje korupcije ove godine uvela nove forme, desetine hiljada podataka u imovinskim kartonima funkcionera koji su funkciju obavljali u posljednjih deset godina i dalje su u neadekvatnom formatu, nejasni su i neprecizni.

Zato je tim CDT-a napravio ovaj veb sajt gdje su predstavljeni imovinski kartoni članova Vlade koji daju prikaz finansijskog stanja donosioca odluka.

Ovaj sajt može biti premijer Agenciji za sprječavanje korupcije kako da javnosti omogući kontrolu i poređenje prihoda i imovine funkcionera.

CDT smatra da je od izuzetne važnosti da se svi imovinski kartoni, unazad 10 godina, sačuvaju i predstave javnosti kako bi se dobio bolji uvid i preciznija slika o tome da li se i koliko se povećala imovina funkcionera u CG za vrijeme obavljanja funkcije.

Podsjećamo da se odgovorno obavljanje funkcija ogleda i u tome da li funkcioneri u zakonskom roku i u propisanoj formi prijavljuju stvarno stanje imovine.

Takođe, primjeri političke korupcije i sukoba interesa dodatno urušavaju, ionako lošu percepeciju građana o nosiocima vlasti (83% građana se slaže sa tvrdnjom da osobe na vlasti traže brzo lično bogaćenje).

METODOLOGIJA

S obzirom na obim podataka koji se nalazi u bazi nekadašnje Komisija za utvrđivanje konflikta interesa, CDT tim je odlučio da u ovoj fazi prikaže samo imovinske kartone članova Vlade koji su te funkcije obavljali u periodu od 2006. do 2016. godine.

Ova analiza urađena je tokom jula i avgusta, uz podršku Stejt Dipartmenta i fondacije Tech Soup.

Kako od Vlade i Skupštine nijesmo mogli dobiti imena članova Vlade u ovom desetogodišnjem periodu i period obavljanja funkcije, izvor za ovo istraživanje u većem dijelu bio je Službeni list, kao i online mediji iz CG i regiona.

Ovom bazom smo obuhvatili sve mjesečne/godišnje prihode počevši od prve do posljednje godine obavljanja funkcije u Vladi CG, nepokretnu i pokretnu imovinu tokom prve i posljednje godine.

Utvrđivali smo i da li su funkcioneri u prvoj i u posljednjoj godini obavljanja funkcije prijavili da su kreditno zaduženi, kao i da li su u posljednjoj godini prijavili da imaju vlasništvo u privrednim društvima.

ZAKLJUČCI

U procesu analize ovih podataka zaključili smo da navedene informacije nijesu sistematizovane na način koji građanin ili novinar, bez stručnog znanja, može adekvatno da ih koristi.

Takođe, imovinski kartoni su popunjeni narativno i informacije nijesu dostupne u mašinski čitljivim formatima, te je gotovo nemoguće pratiti podatke iz imovinskih kartona javnog funkcinera tokom vremena, u cilju utvrđivanja promjene imovine i prihoda tokom vršenja funkcije.

Osim toga, ovakav način predstavljanja podataka čini teško izvodljivim i poređenje kartona između samih javnih funkcionera.

Ponovnim unosom svih kartona će se unaprijediti transparentnost i odgovornost javnih funkcionera i državnih institucija koje su nadležne za sprječavanje konflikta interesa.

Iako su od 2016. na sajtu Agencije dostupne pojedinačne baze podijeljene po kategorijama koje odgovaraju novoj formi imovinskih kartona, podaci nijesu strukturirani na način koji zadovoljava savremene standarde.

To onemogućava adekvatno korišćenje i analitički prikaz promjena imovine i prihoda javnih funkcionera.

Zato smatramo da Agencija treba da uspostaviti jedinstvenu, pretraživu i mašinski čitljivu bazu podataka koja će omogućiti poređenje finansijskog položaja svih javnih funkcionera.

Takođe, treba ojačati kontrolu i provjeru tačnosti imovinskih kartona kroz uspostavljanje baze koja će omogućiti brz uvid u informacije i ukrštanje podataka iz drugih baza kojima raspolaže država.

Ovakva baza bi učinila provjeru izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera efikasnijom.

U cilju efikasne provjere, potrebno je uspostaviti bazu pomoću koje će se vršiti kontrola imovinskih kartona javnih funkcionera i to poređenjem sa relevantninm podacima koje posjeduju institucije poput Poreske uprave, Uprave za nekretnice, CRPS, CBCG sa pristupom bankarskim računima i drugim finansijskim institucijama.

Smatramo i da treba kreirati posebnu sekciju na internet stranici Agencije za sprječavanje korupcije u okviru koje će se sistematično objavljivati: evidencija javnih funkcionera za koje je pravosnažnom odlukom utvrđeno da su povrijedili Zakon, odnosno broj i rezultati sprovedenih postupaka provjere podataka, broj pokrenutih i okončanih prekršajnih postupaka i ishodi tih postupaka.

CDT poziva građane i zainteresovanu javnost da ukoliko na našem sajtu ili u starim imovinskim kartonima uoče netačan podatak da nam jave kako bismo dodatno sugerisali Agenciji da ta netačnost bude otklonjena.

Zbog uočenih problema, nejasnih i nepouzdanih podataka, pozivamo funkcionere čije smo profile predstavili da nam se obrate ukoliko uoče neke nelogičnosti