04 Aug
cdt

Da bi uticali na povećanje odgovornosti i transparentnosti javnih funkcionera odnosno prikazali kako bi trebalo da prijavljuju imovinu u imovinskim kartonima, CDT tim je odlučio da postojeće imovinske kartone sa sajta Agencije za sprječavanje korupcije prikaže u novom formatu koji bi građanima vizuelno dao uvid u imovinu kojom raspolažu donosioci odluka.

Imajući u vidu obim podataka i trenutne kapacitete, CDT tim je na početku istraživanja odlučio da u ovoj fazi prikaže „samo“ imovinske kartone članova Vlade koji su te funkcije obavljali u periodu od 2006. do 2016. godine (uključeni su stari kartoni sa Komisije za sprječavanje konflikta interesa i nova forma koju je za 2016. uvela Agencija za sprječavanje korupcije).

Međutim, već tada smo našli na prepreku pokušavajući da utvrdimo ko su bili članovi Vlade i Skupštine i koji vremenski period su obavljali tu funkciju.

Iako smo se obratili i Vladi i Skupštini, saopšteno nam je da tim podacima u potpunosti ne raspolažu i da se mogu naći u Službenom listu.

S obzirom na to da je u posljednjih 10 godina u CG bilo pet vlada, te da su neki ministri u različitim periodima stupali na funkciju ili podnosili ostavke, da bi utvrdili tačne datume koristili smo Službeni listi i navode iz online medija iz CG i regiona (dodatan problem je bio i što su se online mediji u CG u većem broju pojavili tek u posljednjih 5 godina).

Kada smo utvrdili spisak članova Vlada, otvorili smo imovinske kartone i shvatili da je problem i utvrditi period obavljanja funkcije jer većina članova Vlade u ovim dokumentima unosi samo godinu obavljanja ili prekida funkcije, bez preciznog datuma.

Dodatno, neki ministri nijesu bili precizni ni sa navođenjem funkcije u imovinskom kartonu, te su za godinu kad su obavljali ministarsku funkciju navodili da obavljaju „poslaničku“ (koja je bila godinu prije ili kasnije).

Za svaku uočenu provjeru bilo je neophodno konsultovati sajtove institucija, lične biografije ili online medije.

Kako popunjavaju imovinske kartone?

Zbog brojnih nepreciznosti u imovinskim kartonima, odlučili smo da umjesto navođenja tačnih iznosa primanja, utvđujemo prosječna mjesečna/godišnja primanja.

Kako bi utvrdili prosječna mjesečna primanja u godinama kad su obavljaju funkciju, provjeravali smo mjesečne plate i sve ostale prihode koje su funkcioneri prijavili u kartonu.

Međutim, dio funkcionera ne navodi mjesečne plate, dok većina nije navodila na koji mjesec se taj iznos odnosi (da li na mjesec ili godinu).

Takođe, bilo je teško i jasno utvrdili koliko dugo su primali taj iznos mjesečne zarade. Izradom nove forme od 2016. godine taj dio je unaprijeđen.

Navodeći dodatne nadoknade, većina funkcionera nije objasnila da li taj iznos primaju na mjesečnom ili godišnjem nivou.

Takođe, umjesto precizne cifre nadoknade, navodili su „80%prosječne mjesečna zarade u CG“ ili „od 400 do 500 eura“.

Takođe, u imovinskom kartonu nijesu navodili ni kada su postali članovi nekih radnih tijela i komisija kao ni vremenski period kad su primali nadoknade za taj posao. Izradom nove forme od 2016. godine taj dio je unaprijeđen.

Kada je u pitanju prijava nepokretne imovine, u većini slučajeva nejasno je naveden tip nekretnine, mjesto ili vlasništvo.

Takođe, imovina se prijavljivala veoma komplikovano i tumačenje zahtjeva dodatna znanja i detaljno poznavanje ove oblasti.

Što znači, da građanima u potpunosti ne omogućava da razumiju koju nepokretnu imovinu posjeduju funkcioneri.

Način prijavljivanja nepokretne imovine nije unifikovan, ne navodi se porijeklo u većini slučajeva.

U kartonima se ne navodi vrijednost imovine. Takođe, ni za pokretnu imovinu funkcioneri često ne navode kolika je vrijednost, niti navode porijeklo.

Ni stavka ‘vlasništvo u privrednim društvima’ u većini slučajeva nije navedena tako da građanima može biti jasno koliki je njihov udio u preduzeću, kolika je vrijednost, ko je nosilac prava itd.

Takođe, ni u dijelu ‘krediti i potraživanja’ nisu uvijek i precizno navedeni iznosi, godina kad je funkcioner uzeo kredit, godina do kada kredit mora da ispati.

U nekim slučajevima funkcioneri navode ili ukupan iznos kredita, ili samo ratu ili iznos koji im je preostao za vraćanje.

Generalno gledano, u toku istraživanja CDT tim je uočio i da funkcioner prilikom prijave imovine ne poštuju kategorije u formularu. Izradom nove forme od 2016. godine taj dio je unaprijeđen.