Primanja funkcionera od 2006. do 2016.

Šta kaže Zakon?

Infografik: Provjera, prijave i kazne

Ostali profili

Najnovije vijesti

Konflikt interesa u regionu

U većini zemalja regiona kartoni se podnose u pisanoj formi i dostupni su u elektronskom izdanju.

Više

Preporuke za unapređenje

Na osnovu analize arhive imovinskih kartona članova Vlade koji su funkciju obavljali od 2006. do ...

Više

Kako se provjeravaju podaci

Postupak provjere podataka iz Izvještaja nije dostupan za javnost.

Više

Profili funkcionera

PROSJEČNA ZARADA U CG

PROSJEČNA PRIMANJA FUNKCIONERA